Pozor na třetí pátek v měsíci!


Není pátek jako pátek. Mnoho obchodníků má v rámci svého obchodování s akciemi své zaběhlé rituály, kterými ukončuje obchodní týden a připravuje se na klidný víkend. Intradenní obchodníci se snaží obchodovat tak, aby využili denních výkyvů a ještě tentýž den zavřeli své pozice. Má to své výhody. Nemohou je překvapit gapy (skokové mezery), které se objevují v závislosti na dění ke konkrétnímu instrumentu, oboru či trhu jako celku.

Někdy je takový gap pozitivní, jindy negativní a může dosti rozhodit účet a poškodit práci, na které bylo důsledně pracováno. Intradenní obchodníci a skalpeři neobchodují overnight (přes noc). Obchodníkům, kteří drží své pozice déle než jeden den, se říká poziční. Nemám tohle slovo moc v lásce, jelikož jeho definice je z mého pohledu vágní a nepřesná. Poziční obchodník je brán v globálu jako ten, který obchoduje v rámci několika dní, týdnů, měsíců někdy i let.

Obchodník, který ukončuje transakce v rámci pár dní, týdne apod. je označován obchodníkem swingovým. Mnoho traderů obchoduje pouze v rámci několika dní. Většinou je tato perioda rozložena do jednoho obchodního týdne, kde každý den v týdnu mívá (při klidné situaci na trhu) často se opakující vlastnosti. Trader tento prvek samozřejmě vnímá a snaží se s ním pracovat dle vlastních zkušeností.

Pátek se pak stává dnem, kdy by i nově otevřené pozice měli být zobchodovány intradenně a ostatní pozice uzavřeny. Víkend je dlouhá doba, během které se může stát mnoho neočekávaných situací, na které by se nedalo reagovat a pondělí by začalo zbytečným šokem (mluvíme-li o šoku negativním). Stejně tak by si měl trader odpočnout i psychicky a načerpat energii na další obchodování. Má-li v trhu otevřené pozice, není to reálné.

Jak už bylo výše řečeno, není pátek jako pátek. Po pozitivním týdnu bývá zvykem nikoli pravidlem, že dochází k vybírání zisků. Obchodníci jednoduše uzavírají pozice dle výše popsaného rituálu. Není tedy divu, že i při pozitivní náladě dochází k poklesu. V negativním trendu tento jev není tak silný jako v případě růstu, ale také se objevuje poměrně často.

A konečně tu máme onen třetí pátek v měsíci. V tento den by měli být tradeři obezřetní, jelikož akcie mohou vykazovat nezvyklou vyšší volatilitu. Dochází k tomu z důvodu vypořádání opčních kontraktů, které jsou termínované právě ke třetímu pátku daného měsíce.

Tento tzv. Rolling Friday by vás neměl zbytečně překvapit a měl by se dle tohoto dne rovněž upravit i money management, jelikož díky zvýšené volatilitě mohou některé akcie lítat sem a tam. V případě výkyvu ve prospěch profit targetu se jedná o příjemné plus, v případě rychle zrealizovaného stop-lossu skrze chvilkový výkyv se však jedná o neradostné mínus.

Autor: Lucie Hron