Registrace

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 18. října roku 2012, krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C 76534. Obchodní korporace se řídí dle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Jednatelem společnosti je Bc.A.Lucie Hron, s obchodním podílem 90% společnosti.

Do 15.11.2017 se společnost řídila především zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění, vyhláškou č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a vyhláškou č. 303/2010 Sb. o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb v platném znění.

Správce daně dle ust. § 129 odst. 4 a ust. §  130 zákona č.280/2009 Sb. udělil společnosti toto DIČ:CZ29374022