Pevně věříme, že úspěch naší práce se odvíjí od spokojeného kolektivu

Hledáme zodpovědné pracovníky, kteří berou svoji práci vážně a umí samostatně jednat a dodržet deadline. Zodpovědnost je v našem oboru tím nejdůležitějším prvkem, na který je brán striktní apel, od kterého se odvíjí vše ostatní. U nás se můžete seberealizovat a růst, váš hlas je u nás vítán. Naoplátku vyžadujeme kvalitně odvedenou práci, která bude reprezentovat naši firemní značku.

Zkušenost s obchodní platformou mezinárodních brokerů, např. Think or Swim, Trader Workstation, Options House, Lightspeed, Streetsmart, Act Trader, apod. Orientace a znalost mechanických systémů fungovaní platformy, aplikace a realizace spustění systému v rámci bezpečnosti, zajištění, backtestingu a plné technické analýzy, včetně grafických obrazců i jejich simulace.

Odborná výstupní znalost ekonomie, znalost modelů teoretické mikroekonomie, makroekonomie a finanční ekonometrie. Orientace v oboru kapitálových trhů. Znalost základních výpočtů užívajících se v burzovní ekonomii a výpočtů burzovních operací (není podmínkou). Zkušenost s pokročilými výpočty v rámci technické analýzy výhodou.

Pokročilá znalost anglického jazyka na úrovni B2 (Common European Framework of Reference for Languages). Plynná konverzace, četba, mluvený projev a psaní souvislého strukturovaného textu. Neznáte-li svoji úroveň, můžete se odkázat na některý z dostupných testů, které jsou na internetu volně přístupné. Byť tento odhad bude velmi subjektivní, rámcově vám pomůže.

Zakladní znalost hardware, zkušenost s přídavnými zařízeními (tiskárna, scanner, interaktivní tabule), znalost operačního systému Windows, práce v jednoduchém textovém a grafickém editoru, tabulkovém procesoru a znalost ovládacích panelů. Vyhledávání souborů, stahování a instalace programů v rámci internetové sítě. Zkušenost s redakčními systémy.

Spokojený pracovník je pilířem zdravé firmy a jejích spokojených klientů

Jsme hrdí na to, že politika naší společnosti se zaměřuje na všechny zainteresované subjekty, které dohromady utváří firemní značku. Naší prioritou je spokojený zákazník, ale bude-li s ním jednat nespokojený pracovník, nikdy to nebude fungovat. Každý se jistě někdy setkal s nepříjemným personálem, který od svého šéfa určitě slyšel "zákazník je náš pán", a hle proč to nefungovalo? Jednoduše proto, že lidé nejsou roboti, ale mají city, názory a potřeby. Co si v takovém případě řekne klient? "Jaký je pracovník, taková je firma". Pouze spokojený člověk, kterého práce naplňuje a dává mu prostor pro uplatnění svých nápadů, může být přínosem firmy. Dobrý kolektiv je klíčem k úspěchu.

Hledáme takové spolupracovníky, kteří jsou ochotni se zdokonalovat a systematicky na sobě pracují. NLP neboli neurolingvistické programování je metoda jež nelpí na něčem, co bylo někým napsáno, ale na systému, který jasně ukazuje, že to, co děláme, funguje. Hledáme ty, kteří pracují dle fungujících a skutečných výsledků ne pouze dle nejelegantnější teorie. Hledáme lidi komunikativní, jelikož komunikace je centrální otázkou výkonnosti.

Hledáme pouze ty, kteří jsou odpovědní za sebe i za svěřené činnosti a deadline je pro ně prioritou. Ty, na které se mohou druzí spolehnout, lidi čestné a držící své slovo. Ty, kteří si uvědomují, že se stanou součástí ručení bezpečného a kvalitního chodu společnosti.

Hledáme lidi, kteří umí samostatně jednat a přemýšlet. Takové, kteří se snaží hledat řešení problému svými vlastními silami a umí úkol udělat od začátku do konce. Hledáme pouze ty, kteří přemýšlí, jak "to" udělat, a nehledají důvody, proč "to" nedělat.