Naučte se dýchat s trhem!

Ne, nejedná se o žádný resuscitační kurz. Opravdu mluvím o akciovém trhu a i přesto, že všichni možní experti doporučují oprostit se od emocí, já půjdu proti nim! Oproštění se od emocí není nic jiného než sám sebe dobrovolně vykastrovat a to je proti přírodě. I dnešní ekonomika si uvědomuje, že jít proti přírodě není dlouhodobě udržitelné. Země je konečná, již je objevená, dobitá, vyčerpaná a zamořená a proto je potřeba ji sladit a začít se jí věnovat. Nelze prostě pracovat s jedním prvkem a ignorovat druhý. Moderní ekonomika pokulhává a časem bude muset rehabilitovat přírodu a uznat její subjektivitu s nejvyšší ekonomickou i politickou hodnotou. Dlouhodobý úspěch zaručí jen soustavná harmonická práce s oběma protipóly.

Typickým takovým příkladem může být například manželství nebo skloubení soukromého života a práce. Logicky se nevyhneme ani materialismu, na který jsme všichni zvyklí, ale přesto se rádi oddáváme přírodě, jejímu klidu a přirozenosti naší vlastní spirituality. Takže ani nic jiného, co děláme, nebude výjimkou. Ani obchodování.

Dýchání s trhem je samozřejmě práce spojena jak se zaběhlou strategií, která se řídí pravidly, matematikou a striktní důsledností, tak s mnohaletými zkušenostmi. Tyto opakující se poznatky ve vašem mozku vytváří sít paměťových map, které se postupně fixují natolik, že na jisté situace už reagujete automaticky bez dalších vnějších vlivů.

Ukažme si to například na hliníkovém gigantu Alcoa (AA), který tradičně startuje výsledkovou sezónu v USA, zveřejněním svých kvartálních hospodářských výsledků v after marketu. Z grafu je patrné, že akcie společnosti Alcoa jsou dlouhodobě v klesajícím trendu, nicméně ze svého minima 6,14USD/akcii, ze dne 20.01.2016, se stabilizovaly a došly až k rezistenční a zároveň i psychologické hodnotě 10USD/akcii. Všimněte si, že se zde pracuje, jak s technikou, která zobrazuje jasnou rezistenční hranici, tak i s psychologií, upozorňující na symboliku celého čísla. Tento jev není na burze nijak ojedinělý a setkáváme se s ním poměrně často.
V grafu lze vidět momenty, kdy se akcie u rezistenční hladiny otočily a vrátily se do klesajícího trendu. Tyto situace jsou vyobrazeny v červeném kolečku (prezentovány nejsou detailně všechny tiky na ceně 10USD. Prezentace je míněna pouze jako demonstrace za účelem pochopení článku). Záměrně se zde nezabývám detaily hospodářských výsledků společnosti, jelikož nechci poukazovat na následný vývoj trendu po vyhlášení. Graf má sloužit pouze jako vzorový příklad spojení dvou neoddělitelných aspektů rozumu a pocitu.

Trader pracuje okrajově s fundamentální analýzou, aby měl přehled o vývoji společnosti a o tom, v jaké je pozici vůči oborovému prostředí. Musí vědět, v jakém stádiu se nachází obor samotný a zároveň v jaké náladě je trh v globálním pojetí. Pro nováčka je to velké sousto informací, ale zkušený trader má mnohé už zažité a prakticky sleduje jen případné změny atraktivity oboru a tržní sentiment.

Následuje analýza technická, která ačkoli má standardní principy, každý trader s ní pracuje v jakémsi spojení se svou vlastní osobností. I samotné indikátory si tradeři vybírají dle toho, jak je osloví, jak se jim s nimi pracuje, jak sedí jejich osobě atd. Nikde nenajdete přesný předpis typu: Akcie se obchodují za pomoci MACD, CCI a ADX nebo OBV, Bollingeru, Fibonacciho atd. Indikátorů je taková škála, že máme prostě na výběr. To znamená, že každý trader si musí sestavit svůj obchodní plán a vůbec nezáleží na tom, zda se řídí pomocí něčího plánu, který někde našel, protože rozhodnutí použít zrovna tento plán přišlo z jakési vnitřní iniciativy. Pocitu, který rozhodl, že zrovna tento plán je ten pravý.

Součástí plánu je kvalitní a zbacktestovaný funkční money management, který je součástí obchodní strategie. To vše je práce s čísly, s matematikou a statistikou. A do toho všeho se nám plete naše emoční složka. Ta, na kterou se sice zapomíná, moc se o ní nemluví, ale přesto je součástí každé živé bytosti.
Trh je živý organismus. Žije, protože pohyby na něm tvoří lidé a samozřejmě dnes i roboti, které ovšem naprogramovali taktéž lidé (do doby, než vznikne robot, programující roboty :) ). Pakliže spojíte všechny tyto teoretické znalosti i praktické zkušenosti, iracionální i zcela logické situace, zafixujete si skutečnosti, a soustavně sledujete trh, pak se s ním naučíte i dýchat.

Neznamená to však, že na jakýkoliv instrument sáhnete, ten kvalitně zobchodujete. Mluvím sice o trhu, jako o globálu, ale ve skutečnosti mám na mysli graf například hlavních akciových indexů, který začnete vnímat trošku jinak, než jak vypadá. (Něco jako Neo ve filmu Matrix). Jednoduše řečeno dýchat s trhem znamená vcítit se do nálady, ve které se momentálně trh nachází a v této náladě umět správně využít i krátkodobých pohybů. Ti nejlepší prý dokonce nepotřebují ani číst žádné zprávy (nemyslím samozřejmě ty důležité, jako je vyhlašování sazeb apod.), paradoxně naopak třeba týden ignorují informační portál. Stále je, co se učit.

Autor: Lucie Hron