Naučte se dýchat s trhem!

Ne, nejedná se o žádný resuscitační kurz. Opravdu mluvím o akciovém trhu a i přesto, že všichni možní experti doporučují oprostit se od emocí, já půjdu proti nim!

Pozor na třetí pátek v měsíci!

V tento den by měli být tradeři obezřetní, jelikož akcie mohou vykazovat nezvyklou vyšší volatilitu. Není pátek jako pátek.

Leonardo Fibonacci a vznik finančnictví

Numerický systém neby pro obchodníky příliž vhodný, jelikož práce s ním byla náročná. Z tohoto důvodu se moderní finančnictví do Evropy jednoduše importovalo.

Co je to burza a jak vznikla?

Finanční systém je vždy nedílnou součástí ekonomiky i politiky. V totálně socialistickém státě je stát jediným investorem podniků a zříká se akciových společností, takže i burz.

Čím se dříve platilo?

První platidlo užívali lidé již ve starověké Mezopotámii asi před 5000 lety. Éra kovu přišla o něco později. Většinou se tato změna pojí se jménem Diego Gualpa.

Kde se vzaly centrální banky?

S rozvojem Západu se rozvíjel i bankovní systém. Vnitrobankovní a mezibankovní transakce, zlomkové rezervy a monopol centrálních bank. Vše tohle se hbitě šířilo celou Evropou.

Co je to zlatý standard?

K přijetí zlatého standardu došlo po prvé ve Velké Británii v roce 1717. V USA v roce 1834, kde za necelých 100 let byl zrušený prezidentem Rooseveltem v roce 1933. Definitivně byl zrušen v roce 1971 Richardem Nixonem, poté co neuspěl ani Brettonwoodský systém.

Itálie jako kolébka bankéřů

Rod Medicejů se stal promyšlenou sňatkovou politikou a součástí několika královských rodin v Evropě. Medicejové byly důkazem, jak si jedna rodina může podmanit celý národ.

První akciová společnost

Za vznik první akciové společnosti vděčíme Nizozemcům. Není divu, neboť Amsterodam byl kolébkou mnoha finančních novinek. Akciovka však byla jejich největších úspěchem.

Co je to W-8BEN?

Formulář je určený pro neamerické subjekty, které provádí výdělečnou činnost v USA, skrze 30% srážkovou daň. Ta se však neplatí je-li dohoda mezi USA a domovský státem subjektu o zamezení dvojího zdanění!