Co je to W-8 BEN?Obchodujete-li přes mezinárodního obchodníka nebo jste v jakémkoli jiném vztahu se subjektem podlehajícím americkému právu, dříve či později budete muset vyplnit daňový formulář W8(BEN). Formulář W-8BEN je potřeba odevzdat US úřadům (nebo US subjektu jednajícímu s úřady), aby nedocházelo k dvojímu zdanění.

Obchodník s cennými papíry Interactive Brokers, má své mateřské sídlo v USA, proto svým klientům zasílá upozornění, jež se vztahuje právě k vyplnění nebo znovu-potvrzení tzv. formuláře W-8. Pokud vystupujete vůči US společnosti jako jednotlivec a jste ze země, se kterou má USA daňovou dohodu, tento formulář vám bude pravděpodobně zaslán.


- W-8BEN je určený pro neamerické subjekty (z pohledu IRS*), které provádí výdělečnou činnost v USA. V takovém případě podléhá jejich výdělečná činnost 30% srážkové dani. Ta se však neuplatní, existuje-li dohoda (mezi USA a domovský státem subjektu) dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění! Tj. není-li W-8 klientem dodán, je aplikována daň v plné výši (30%).

- W-8BEN subjekt potvrzuje svůj neamerický tj. zahraniční status, vlastnictví předmětných výnosů a potvrzuje nárok na sníženou sazbu.

- W-8BEN není povinný, avšak pokud formulář není vyplněný, bude na výnosy subjektu uplatněna 30% srážková daň (resp. ze všech výnosových transakcí, jež jsou uplatňovány v USA).

- W-8BEN se netýká českého daňového přiznání. Vyplněný formulář pouze a jedině upravuje platbu daní na území USA, čímž nedojde k dvojímu zdanění. (např. v ČR a USA).

Subjekt formulářem W-8BEN potvrzuje:

1. Svůj zahraniční status dle IRS
2. Skutečné vlastnictví (BO) výnosů, jichž se W-8BEN týká
3. Nárokuje sníženou sazbu daně dle předmětné smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Periodicita:

W-8BEN formulář je platný do konce třetího roku, jež následuje po roce, ve kterém byl podepsán. Nejedná se zde o rok kalendářní. Tj. V případě, že W-8 byl podepsán 10.06.2014, bude platný do 31.12.2017. *IRS: Internal Revenue Service: označuje zahraniční subjekty jako tzv. neamerické, skutečné vlastníky výnosů (BO – Benecifial Owner), jež podléhají srážkové dani ve výši 30%, pokud se neuplatňuje nárok na sníženou sazbu, jež vyplývá ze smlouvy W-8BEN o zamezení dvojího zdanění. Takovému subjektu je pak zdaňovány výnosy z US zdrojů, např. dividend, úroků z CP, aj.

Autor: Lucie Hron